Vad gör en naprapat?

 

En naprapat arbetar främst med händerna och har flera manuella behandlingstekniker att tillgå. Naprapaten behandlar både muskler och leder för att nå en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Oftast kombineras ledinriktade behandlingstekniker, som manipulation och mobilisering, med mjukdelsbehandling, som massage och stretching. Behandlingen anpassas efter individens förutsättningar, vilket i vissa fall resulterar i rent muskulära behandlingar.

 

 

Vilka besvär behandlar en naprapat?

 
Naprapaten kan hjälpa människor med akuta och kroniska besvär av högst varierande art. Naprapati är en mycket bred behandlingsform och bland våra patienter återfinns såväl yngre som äldre och allt från elitidrottare till mindre fysiskt aktiva personer. Exempel på smärttillstånd, som med gott resultat behandlas av naprapater, är nackspärr, spänningshuvudvärk samt skulder-, axel-, bröstryggs-, ländryggs- och ischiasbesvär.

 

 

Först ta bort smärtan, sedan förhindra att den återkommer.

 

Helhetstänkandet gör naprapatin till en effektiv behandlingsmetod, som först minskar smärtan, sedan återställer funktionen och slutligen förebygger framtida besvär. Naprapatens professionella omhändertagande, baserat på helhetssyn och en brett upplagd behandling, ger en effektiv smärtlindring för patienten. Därigenom möjliggörs oftast en snabb återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket är gynnsamt både för individen och för den allmäna företags- och samhällsekonomin.

Behandling

En naprapatbehandling tar ca 45 minuter och kostar 650 kr. Bokning kan göras via telefon eller via  bokningstjänsten på denna hemsida.